Realizácia fasád

Realizácia fasád

Inovácie z dreva a skla

Vďaka dizajnovým bezrámovým možnostiam montážne lepením a jeho trvalo udržateľnej produkcií a výkonu bol udelený certifikát Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku DiBt. Okrem toho získalo inovačnú cenu Innovationspreis „Architektur + Fenster Tür Fassade“.

GENIÁLNE A JEDNODUCHÉ

Jednoduchosť, energetická účinnosť a štrukturálna flexibilita: kombinuje všetky tieto výhody v inovatívnom koncepte fasád. Kombinovanie dreva so sklom umožňuje použiť elegantné a prírodné materiály a napĺňať vysoké nároky kladené na všestrannosť a vplyv na životné prostredie.

Doposiaľ bolo štrukturálne zasklenie fasád realizované iba s hliníkovými skeletmi. S je možné premeniť tieto sklenené fasády na ekologickejšie drevené konštrukcie. Vďaka tomu sa znižuje bilancia CO2 pri riešení fasád až o 43 percent. Bez použitia sekundárnej konštrukcie z kovu sa zlepšujú aj tepelnoizolačné vlastnosti.

Okrem toho drevo-sklo-kompozitné materiály (HGV) nie sú len architektonicky estetické, pretože vďaka dôkladnému spracovaniu a absencií rámov je ich vzhľad exkluzívny.

Zároveň môže byť toto jedinečné riešenie použité ako vystužovanie budov kde má sklo nosnú funkciu. Možné je to vďaka odolným lepeným spojom s drevenými spojovacími pásmi.

Realizácia fasád Realizácia fasád

PREMYSLENÉ DO POSLEDNÉHO DETAILU

Podľa EU štúdie od prof. Michaela Bauera môže použitie dreva namiesto hliníkových profilov znížiť potrebu primárnej energie s použitím zo 407 kWh/m2 na 209 kWh/m2, teda takmer o polovicu.

Súčasné prvky HGV ponúkajú tepelnú izoláciu UCW s hodnotou 0,69W/m2K.

Realizácia fasád

Tak spĺňa moderné požiadavky na trvalo udržateľnú a ekologickú výstavbu či už zimnej záhrady alebo prístavby väčších objektov. je vhodný pre všetky stavebné projekty. Veľké továrenské prefabrikáty zabezpečujú jednoduchú inštaláciu. Ak je nutná oprava, výmena jednotlivých prvkov je jednoduchá. je praktické riešenie, ktoré poteší vaše zmysly.


ESTETISCKÉ A PRÍRODNÉ

Pri rekonštrukcií, výstavbe nových budov alebo prístavby sa stále viac prihliada na životné prostredie. Ekologická a trvalo udržateľná výstavba nie len dlhodobo šetrí prevádzkové náklady, ale čoraz viac ľudí túži žiť s čistým svedomím v súlade so životným prostredím. Kombinácia dreva a skla poskytuje ušľachtilé a prírodné prostredie, ktoré prináša zásadné výhody pre prírodu aj ľudí. Príspevok je preukázaný aj EPD (Environment Product Declaration) a podľa stavebno- fyzikálnych charakteristík EN13830 spĺňa najvyššie očakávania pre udržateľnú výstavbu.

Pre životné prostredie:
 • Tepelná izolácia od UCW do 0,69 W / m2K
 • Úroveň emisií CO2 sa znížila až o 43% (v porovnaní s hliníkovými profilmi)
 • Zníženie potreby primárnej energie z 407 kWh/m2 na 209 kWh/m2 (v porovnaní s hliníkovými profilmi)
 • Úspora zdrojov pri opravách a výmene jednotlivých prvkov
 • Používanie dreva ako obnoviteľného zdroja

Realizácia fasád

EFEKTÍVNOSŤ DREVA A SKLA

Sklenené fasády otvárajú priestor a prinášajú pohodovú atmosféru. je aj ekologická a poskytuje flexibilitu pri plánovaní a montáži. Tieto výhody ale neprináša na úkor rozhodujúcich faktorov: energetickej a ekonomickej efektívnosti. Vysokú mieru udržateľnosti umožňuje upustenie od sekundárnej kovovej konštrukcie.

Drevo má vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam rozhodujúce výhody. Efektívne spoje neobmedzujú priaznivé izolačné hodnoty. Vďaka prefabrikovaným prvkom fasády ponúka vysokú bezpečnosť nákladov. Doba výstavby a riziko pri montáži sú výrazne znížené a tým ponúkajú: Viac efektívnosti vo všetkých oblastiach.

Realizácia fasád

Realizácia fasád

ELEGANCIA S PRIDANOU HODNOTOU

Len zriedka sa stane, že nová myšlienka už od počiatku zapadne tak hladko a elegantne do existujúcich štruktúr. ponúka exkluzívny vzhľad a dizajnové možnosti, ktoré s predchádzajúcimi systémami neboli uskutočniteľné.

Nezáleží na tom, či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu: Kombinácia dreva a skla zjednotí elegantný exteriér s atmosférou útulného domova v interiéri. Vonkajšia strana je tvorená veľkoformátovými sklenenými prvkami, ktoré narúšajú iba úzke silikónové spoje a fasáda tak pôsobí celistvo.

Špecifikácia skla:
 • Jednotlivé prvky UNIGLAS®-HGV sú vyrobené z UNIGLAS®-SAFE ESG-H, napríklad UNIGLAS® SAFE VSG
 • 3-násobne menšia hrúbka skla MIG 6/SZR/6/SZR/6 mm
 • 2-násobne menšia hrúbka skla MIG 6/SZR/6 mm
 • Max rozmery: 2,5 x 3, 5 m alebo 3,5 x 2,5 m
 • Zasklenie s ochranou proti pádu podľa DIN 18008-4
  Max: 2,48 x 3,54 m Kategória A
  Min: 0,54 x 1,1 m Kategória C
 • Kompletná fasáda: PR konštrukcia/sklo
 • Vodotesnosť EN12154 EN12155 RE 1050
 • Priepustnosť vzduchu EN12152 EN12153 AE 1050
 • Odolnosť proti vetru EN12179 EN13116 3,0 kRealizácia fasád

RIEŠENIE S NOSNOSŤOU

Princíp je jednoduchý: spája drevo a sklenené prvky priamo, teda bez kovových profilov na nosnej drevenej konštrukcii.

Na tento účel je drevená ozubená lišta prilepená špeciálnym silikónom na vnútornej strane nosnej sklenenej tabule. Takto je možné sklenený modul priamo priskrutkovať ku spodnej nosnej konštrukcii.

spája prvky dreva a skla, ktoré môžu byť použité na fasádu prakticky bez obmedzenia veľkosti pevných zasklievacích aj otváracích prvkov.

Realizácia fasád